De praktijk
Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ.  De praktijk bevindt zich aan de Oliemolensingel 204 in Enschede. Op loopafstand kunt u gratis en openbaar parkeren. De praktijk is toegankelijk voor minder validen. De praktijk beschikt over een geldig kwaliteitsstatuut, welke als pdf te downloaden is op deze website.

Werkwijze

Aanmelding
U kunt zich via deze website aanmelden. Na de aanmelding bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Tijdens dit telefonisch contact vindt er een kort overleg plaats. U wordt geïnformeerd over de vergoedingen/kosten (zie ook de pagina 'vergoeding' op deze site) en er wordt kort stil gestaan bij uw klachten om in te schatten of u bij mij aan het juiste adres bent. Indien u last heeft van suïcidale gedachten, psychotische ervaringen of wanneer een verslaving op de voorgrond staat bent u elders, in een team met meerdere disciplines en/of een crisisdienst beter geholpen en kunt u helaas niet bij mij terecht. Staan de lichten op groen dan schrijf ik u in (houdt uw identiteitsbewijs bij de hand) en plannen we een intake-gesprek.

Intake & advies
Tijdens het intakegesprek bespreken we uw klachten en daarnaast uw levensloop om uw klachten beter te kunnen begrijpen. Er wordt stil gestaan bij het doel van de behandeling. Want wat wilt u precies bereiken? Aan de hand van de informatie die u geeft volgt in een tweede gesprek al dan niet een diagnose en een behandeladvies. Bent u akkoord met het behandeladvies, dan kunnen er vervolgafspraken worden gepland en zal de behandeling starten.

Behandeling
De behandeling bestaat doorgaans uit cognitieve gedragstherapie, schematherapie, emdr of  dialectische gedragstherapie eventueel aangevuld met e-health modules via Therapieland. De behandeling omvat vaak ook oefeningen voor thuis, dit is nodig om veranderingen in gang te zetten en hebben als doel dat u zich langzaam maar zeker beter gaat voelen. Houdt rekening met oefeningen die een kwartier tot een half uur per dag tijd van u vragen.

Evaluatie & afsluiting
De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Samen kijken we of de behandeling  goed aansluit op het doel dat u aan het begin van de behandeling voor ogen had. Middels een psychische klachten vragenlijst wordt op een aantal momenten gemeten of de klachten ook daadwerkelijk afnemen. De behandeling wordt afgesloten als het behandeldoel behaald is of als u de weg naar het doel verder zelf kunt bewandelen met de handvaten die in de therapie zijn aangereikt.

Behandelmethoden
De volgende behandelmethoden kunnen worden toegepast binnen deze praktijk: emdr, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, dialectische gedragstherapie en e-health modules via Therapieland. De praktijk biedt ook digitale consulten aan indien gewenst. 

Crisis
Cliënten kunnen buiten de openingstijden van de praktijk, gedurende de avond/nacht/weekend/crisis terecht bij de huisartsenpost of de GGZ-crisisdienst. Indien u last heeft van suïcidale gedachten kunt u buiten openingstijden van de praktijk, naast dat u terecht kunt bij de huisartsenpost of de GGZ-crisisdienst, bellen met het nummer 0800-0113. Binnen de openingstijden van de praktijk kunt u bij een crisis-situatie terecht bij uw psycholoog. Neem hiervoor telefonisch en per SMS contact op met het verzoek zo spoedig mogelijk terug te bellen i.v.m. een crisissituatie. Neem in het geval van crisis binnen kantoortijden ook altijd contact op met uw huisarts.

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Deze wet is sinds 2013 van kracht en verplicht  professionals  te handelen volgens de stappen van de meldcode. Zie voor meer informatie https://www.augeo.nl/nl-nl/themas/meldcode/

Software leverancier elektronisch patiënten dossier (EPD) en facturering
De praktijk verwerkt informatie in Praktijkdata. Praktijkdata maakt gebruik van gespecialiseerde en ISO27001 & NEN7510 gecertificeerde datacenters, zodat uw gegevens veilig en professioneel beheerd worden. Praktijkdata is NEN7510 gecertificeerd door TÜV Nederland.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info