Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Psychologiepraktijk Bergsma werkt grotendeels contractvrij. De behandeling wordt in 2023 volledig vergoed indien u een restitutiepolis heeft of verzekerd bent bij één van de gecontracteerde zorgverzekeraars:  DSW, VGZ, ASR of Menzis. Heeft u een andere zorgverzekeraar en een naturapolis, dan wordt doorgaans 50 tot 80% van de behandeling vergoed. Voor iedere behandeling geldt dat eerst het verplichte eigenrisico wordt aangesproken voordat de zorgverzekeraar op vergoeding over gaat. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding voor psychologische zorg en eventuele andere vereisten indien u niet verzekerd bent bij DSW, VGZ, ASR of Menzis en u in behandeling wilt bij Psychologiepraktijk Bergsma. Ook bij een restitutiepolis is het raadzaam om na te vragen of u toestemming van uw zorgverzekeraar nodig heeft alvorens u met een behandeling kunt starten.

De geleverde zorg wordt gefactureerd middels prestatiecodes, waarvoor per tijdseenheid en activiteit (diagnostiek, behandeling of een groepsconsult) een bepaald tarief geldt dat vastgesteld is door de NZA. De indirecte tijd (zoals verslaglegging) wordt niet meer apart gefactureerd maar is het bij de prijs van een consult inbegrepen. De vooraf afgesproken tijdsduur van het gesprek bepaald het tarief. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de  tarieven voor behandeling en diagnostiek. 

Tarieven 2023 NZA

Diagnostiek

Behandeling

Diagnostiek 5 minuten ggz € 37,87

Behandeling 5 minuten ggz € 29,68

Diagnostiek 15 minuten ggz € 65,19

Behandeling 15 minuten ggz € 52,99

Diagnostiek 30 minuten ggz € 108,04

Behandeling 30 minuten ggz € 90,36

Diagnostiek 45 minuten ggz € 151,07

Behandeling 45 minuten ggz € 128,40

Diagnostiek 60 minuten ggz € 173,40

Behandeling 60 minuten ggz € 152,50

Diagnostiek 75 minuten ggz € 211,34

Behandeling 75 minuten ggz € 187,76

Diagnostiek 90 minuten ggz € 259,01

Behandeling 90 minuten ggz € 229,30

Diagnostiek 120 minuten ggz € 373,08

Behandeling 120 minuten ggz € 337,14


Niet vergoede zorg

De behandeling wordt niet vergoed zonder verwijsbrief van de huisarts. Indien u toch een vergoeding wenst kunt u alsnog met uw huisarts in gesprek en vragen naar de mogelijkheden. Als u niet wilt dat uw zorgverzekeraar de behandeling vergoed, kunt u de sessies zelf betalen.

Er zijn een aantal diagnoses die door de verzekering niet meer vergoed worden, zoals een aanpassingsstoornis, relatieproblemen, burn-out en overspannenheid. De kosten van de behandeling komen dan voor eigen rekening.

Het tarief voor niet vergoede zorg is:

  • Onverzekerd product consult: €105,- per sessie (45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd)

No Show

Een no-show is een niet afgezegde of te laat afgezegde afspraak. Een te laat afgezegde afspraak is een afspraak die je binnen 24 uur voor aanvang van de sessie afzegt.  De kosten van een No-show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en voldoe je aan de praktijk. Afzeggen kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak per e-mail of sms. Stuur de mail naar: info@praktijkbergsma.nl en vermeldt daarbij je naam en de datum van de afspraak die je wilt annuleren.
  • No-show tarief: €45,- per sessie 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info