Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. Psychologiepraktijk Bergsma heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. 

Heb je als basis zorgverzekering een restitutiepolis? Dan wordt de behandeling volledig vergoed, met uitzondering van het verplichte eigen risico. Tot 1 januari kun je eventueel overstappen op een restitutiepolis. Bij een budget- of naturapolis krijg je de behandeling gedeeltelijk vergoed, het andere deel betaal je zelf en ook hier heb je te maken met het verplichte eigen risico. Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat het verplichte eigen risico eerst wordt aangesproken alvorens tot vergoeding wordt overgegaan.

Klik op onderstaand document voor het vergoedingenoverzicht voor 2022 bij een contractvrije-psycholoog

Overzicht%20vergoedingen%202022.pdf


Klik op onderstaand document voor het vergoedingenoverzicht voor 2021 bij een contractvrije psycholoog

Overzicht%20vergoedingen%20per%20zorgverzekeraar%20-2021.pdf


De geleverde zorg wordt in 2021 gefactureerd middels (één van de) vier prestaties met een door de NZA vastgesteld tarief:

  • Generalistische Basis ggz Kort (2 tot en met 5 sessies): €522,13 
  • Generalistische Basis ggz Middel (6 tot en met 8 sessies): €885,01
  • Generalistische Basis ggz Intensief (9 tot en met 12 sessies): €1434,96
  • Generalistische Basis GGZ Chronisch (9 tot en met 12 sessies): €1380,49 

Daarnaast kent de Generalistische Basis ggz ook de volgende zorgprestatie voor cliënten die naar de Generalistische Basis ggz zijn verwezen, maar waarvan blijkt dat behandeling in de Generalistische Basis ggz niet passend is en cliënt bijvoorbeeld meer gebaat is bij intensievere therapie in de Specialistische GGZ:

  • Onvolledig behandeltraject: €228,04

Niet vergoede zorg

De behandeling wordt niet vergoed zonder verwijsbrief van de huisarts. Indien je toch een vergoeding wenst kun je alsnog met je huisarts in gesprek en vragen naar de mogelijkheden. Als je niet wil dat je zorgverzekeraar de behandeling vergoed, kun je de sessies zelf betalen.

Er zijn een aantal diagnoses die door de verzekering niet meer vergoed worden, zoals een aanpassingsstoornis, relatieproblemen, burn-out en overspannenheid. De kosten van de behandeling komen dan voor eigen rekening.

Het tarief voor niet vergoede zorg/zelf betalen:

  • Onverzekerd product consult: €95,- per sessie (45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd)

No Show

Een no-show is een niet afgezegde of te laat afgezegde afspraak. Een te laat afgezegde afspraak is een afspraak die je binnen 24 uur voor aanvang van de sessie afzegt.  De kosten van een No-show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en voldoe je aan de praktijk. Afzeggen kan tot 24 uur voor de afspraak per e-mail of sms. Stuur de mail naar: info@praktijkbergsma.nl en vermeldt daarbij je naam en de datum van de afspraak die je wilt annuleren.
  • No-show tarief: €50,- per sessie 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info