Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Psychologiepraktijk Bergsma werkt grotendeels contractvrij. De behandeling wordt in 2022 volledig vergoed indien u een restitutiepolis heeft of verzekerd bent bij gecontracteerde zorgverzekeraars zoals DSW, in Twente, Stad Holland of Aevitae-Eucare. Heeft u een andere zorgverzekeraar en een naturapolis, dan wordt doorgaans 60 tot 80% van de behandeling vergoed. Voor iedere behandeling geldt dat eerst het verplichte eigenrisico wordt aangesproken voordat de zorgverzekeraar op vergoeding over gaat. Klik op onderstaand document voor en vergoedingenoverzicht per zorgverzekeraar in 2022.

Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2022-Contractvrije-Psycholoog.pdf

De geleverde zorg wordt in 2022 gefactureerd middels prestatiecodes, waarvoor per tijdseenheid en activiteit (diagnostiek, behandeling of een groepsconsult) een bepaald tarief geldt dat vastgesteld is door de NZA. Vanaf 2022 wordt indirecte tijd (zoals verslaglegging) niet meer apart gefactureerd maar is het bij de prijs van een consult inbegrepen. De vooraf afgesproken tijdsduur van het gesprek bepaald het tarief. Onderstaand een overzicht van de  tarieven voor behandeling en diagnostiek. 

Voor 2023 heeft psychologiepraktijk Bergsma contracten afgesloten met DSW, VGZ, ASR en Menzis. Hier onder vallen ook dochterverzekeraars Stad Holland, IZA-VNG, N.V. Univé Zorg, De Amersfoortse, Ditzo zorgverzekering en Anderzorg N.V.. Indien u bij één van deze verzekeraars verzekerd bent dan wordt de behandeling in 2023 volledig vergoed. Een restitutiepolis bij een andere verzekeraar dan bovenstaande biedt doorgaans ook een volledige dekking, een naturapolis bij een andere verzekeraar dan bovenstaande biedt een gedeeltelijke dekking. De precieze vergoeding hiervan is momenteel nog niet bekend.

Tarieven 2022

Diagnostiek 5 minuten ggz € 35,56

Behandeling 5 minuten ggz € 27,91

Diagnostiek 15 minuten ggz € 61,31

Behandeling 15 minuten ggz € 49,89

Diagnostiek 30 minuten ggz € 101,78

Behandeling 30 minuten ggz € 85,16

Behandeling 45 minuten ggz € 120,99

Diagnostiek 60 minuten ggz € 163,37

Behandeling 60 minuten ggz € 143,71

Diagnostiek 75 minuten ggz € 199,03

Behandeling 75 minuten ggz € 176,88

Diagnostiek 90 minuten ggz € 244,07

Behandeling 90 minuten ggz € 216,11

Diagnostiek 120 minuten ggz € 351,55

Behandeling 120 minuten ggz € 317,73 


Niet vergoede zorg

De behandeling wordt niet vergoed zonder verwijsbrief van de huisarts. Indien u toch een vergoeding wenst kunt u alsnog met uw huisarts in gesprek en vragen naar de mogelijkheden. Als u niet wilt dat uw zorgverzekeraar de behandeling vergoed, kunt u de sessies zelf betalen.

Er zijn een aantal diagnoses die door de verzekering niet meer vergoed worden, zoals een aanpassingsstoornis, relatieproblemen, burn-out en overspannenheid. De kosten van de behandeling komen dan voor eigen rekening.

Het tarief voor niet vergoede zorg is:

  • Onverzekerd product consult: €95,- per sessie (45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd)

No Show

Een no-show is een niet afgezegde of te laat afgezegde afspraak. Een te laat afgezegde afspraak is een afspraak die je binnen 24 uur voor aanvang van de sessie afzegt.  De kosten van een No-show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en voldoe je aan de praktijk. Afzeggen kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak per e-mail of sms. Stuur de mail naar: info@praktijkbergsma.nl en vermeldt daarbij je naam en de datum van de afspraak die je wilt annuleren.
  • No-show tarief: €45,- per sessie 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info