Vergoeding
In het basispakket wordt psychologische hulp vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden. U moet een verwijzing hebben van de huisarts (of een bedrijfsarts). De verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis (DSM-classificatie). Hierbij kunt u denken aan een depressie of een angststoornis.  Als blijkt dat er inderdaad sprake is van een stoornis dan hebt u recht op vergoeding van de behandeling. 

Psychologiepraktijk Bergsma werkt grotendeels contractvrij. De behandeling wordt in 2023 en 2024 volledig vergoed indien u een restitutiepolis heeft of verzekerd bent bij één van de gecontracteerde zorgverzekeraars:  DSW, Stad Holland, InTwente, VGZ zorgverzekeraar, N.V. Univé Zorg, IZA zorgverzekeraar, NV Zorgverzekeraar UMC, IZA-VNG, ZEKUR,  ASR, Ik kies zelf van a.s.r., De Amersfoortse, Menzis, Anderzorg, VinkVink en HEMA.  Heeft u een andere zorgverzekeraar en een naturapolis, dan wordt doorgaans 50 tot 80% van de behandeling vergoed. Voor iedere behandeling geldt dat eerst het verplichte eigenrisico wordt aangesproken voordat de zorgverzekeraar op vergoeding over gaat. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding voor psychologische zorg en eventuele andere vereisten indien u niet verzekerd bent bij DSW, VGZ, ASR of Menzis en u in behandeling wilt bij Psychologiepraktijk Bergsma. Ook bij een restitutiepolis is het raadzaam om na te vragen of u toestemming van uw zorgverzekeraar nodig heeft alvorens u met een behandeling kunt starten.

De geleverde zorg wordt gefactureerd middels prestatiecodes, waarvoor per tijdseenheid en activiteit (diagnostiek, behandeling of een groepsconsult) een bepaald tarief geldt dat vastgesteld is door de NZA. De indirecte tijd (zoals verslaglegging) wordt niet meer apart gefactureerd maar is het bij de prijs van een consult inbegrepen. De vooraf afgesproken tijdsduur van het gesprek bepaald het tarief. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de  tarieven voor behandeling en diagnostiek. 

Tarieven 2024 NZA

Diagnostiek

Behandeling

Diagnostiek 5 minuten ggz € 39,98

Behandeling 5 minuten ggz € 31,48

Diagnostiek 15 minuten ggz € 68,88

Behandeling 15 minuten ggz € 56,19

Diagnostiek 30 minuten ggz € 114,20

Behandeling 30 minuten ggz € 95,67

Diagnostiek 45 minuten ggz € 159,70

Behandeling 45 minuten ggz € 135,89

Diagnostiek 60 minuten ggz € 183,44

Behandeling 60 minuten ggz € 161,46

Diagnostiek 75 minuten ggz € 223,48

Behandeling 75 minuten ggz € 198,72

Diagnostiek 90 minuten ggz € 274,01

Behandeling 90 minuten ggz € 242,76

Diagnostiek 120 minuten ggz € 380,13

Behandeling 120 minuten ggz € 346,41


Niet vergoede zorg
Als er geen sprake is van een psychische stoornis dan worden gesprekken na de intake/diagnostiekgesprekken niet door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt er voor kiezen deze gesprekken zelf te betalen.

Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandeling bij de meeste psychische aandoeningen. De behandeling van sommige stoornissen wordt echter niet meer vergoed vanuit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, problemen met het werk, relatieproblemen, specifieke fobieën, slaapstoornissen en rouwproblemen. Dit betekent dat u voor deze behandelingen zelf moet betalen. U hebt echter geen verwijzing nodig van de huisarts en dit kost u geen eigen risico.

Het tarief voor niet vergoede zorg is:

  • Onverzekerd product consult: €115,- per sessie (45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd)

No Show
Een no-show is een niet afgezegde of te laat afgezegde afspraak. Een te laat afgezegde afspraak is een afspraak die je binnen 24 uur voor aanvang van de sessie afzegt.  De kosten van een no-show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en voldoe je aan de praktijk. Afzeggen kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak per e-mail of sms. Stuur de mail naar: info@praktijkbergsma.nl en vermeldt daarbij je naam en de datum van de afspraak die je wilt annuleren.

  • No-show tarief: €45,- per sessie 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info