GZ-Psycholoog: Susan Bergsma
Ik ben in 2012 gestart als psycholoog na een bachelor-opleiding Psychologie en master-opleiding Geestelijke gezondheidsbevordering. Sindsdien heb ik met veel plezier en passie, veel mensen kunnen helpen. In 2017 heb ik de opleiding tot Gezondheidszorg Psycholoog afgerond. Sindsdien voldoe ik aan de wettelijke opleidingseisen voor registratie in het BIG-register. Mijn BIG-nummer is 19923456125. Tijdens mijn loopbaan heb ik cursussen gevolgd in cognitieve gedragstherapie, emdr en schematherapie. Ook heb ik naast individuele therapie groepstherapieën gegeven, in onder andere schematherapie, dialectische gedragstherapie en een op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT). Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het NIP. Zie voor meer informatie het onderstaande kopje 'Klachten?'. Ik houd mijn kennis up-to-date door met enige regelmaat cursussen te volgen en deel te nemen aan intervisiegroepen. Ik volg voor de behandeling de meest recente GGZ-standaarden, richtlijnen en protocollen en maak deze op maat voor de cliënt omdat geen persoon of klacht hetzelfde is. In de behandeling sta ik niet boven maar naast de cliënt, behandel ik iedereen met respect en op basis van gelijkwaardigheid. 

Waarneming
Tijdens afwezigheid van Susan Bergsma door bijvoorbeeld ziekte, vakantie, zwangerschapsverlof e.d. wordt de praktijk waargenomen door Jansje Schurer, GZ-psycholoog bij Praktijk voor Fysieke en Mentale Balans (www.pfmb.nl). Tijdens een waarnemingsperiode geldt er een aanmeldstop. Mevrouw Schurer is bereikbaar via het telefoonnummer 0630176668 of per e-mail: contact@pfmb.nl. Zie voor meer informatie en haar kwaliteitsstatuut: www.pfmb.nl. 

Wet en regelgeving
Als zorgverlener houdt ik mij aan de wet en regelgeving die op mij van toepassing zijn, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Grondwet, Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), Wet datalekken, Wet BSN Zorg (WBSN-Z), Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Cliënt ervaringen

De cliënt tevredenheid wordt gemeten middels de CQ-index 5.1 aan het eind van iedere behandeling. Cliënten beoordelen de zorg bij Psychologiepraktijk Bergsma in het jaar 2021 gemiddeld met een 8,3. 
Openbare reviews zijn te vinden op Zorgkaart Nederland.

"Susan is een vriendelijke, rustige, vlotte vrouw en ik vind haar erg makkelijk benaderbaar. Ze stelde me snel op mijn gemak en kon duidelijk aangeven welk traject we gingen volgen en hoe dit eruit zou zien. Hoewel ik erg op zag tegen de therapie voelde me ik me bij Susan op mijn gemak en heb ik me niet ongemakkelijk gevoeld."

 "Ik ben bij Susan gekomen i.v.m. een depressie/burnout. Ze heeft me in 9 (zeer prettige) gesprekken hierdoor heen geholpen. Wat ik altijd fijn vond is het begrip dat ik van haar kreeg, ik voelde me vrij om alles te vertellen wat me dwars zat. Ik keek er dan ook naar uit om weer naar haar toe te gaan".

"Susan is een vriendelijke psycholoog,  ik voelde me erg op mijn gemak bij haar. Zodat ik mijn gevoelens en problemen in een fijne sfeer kan bespreken. Zij maakt de problemen inzichtelijk voor mij: door te tekenen op een whiteboard hoe de problemen ontstaan, in een soort schema, daardoor  komt er inzicht en bewustwording van patronen in mijn leven. Ook had ik EMDR therapie en dat had een gunstig effect. Èn ze onthoudt veel van wat ik vertel en komt er op terug als ik weer een probleem heb. Daardoor kreeg ik veel inzichten in mijn gedachten en gevoelens. Ik vind Susan inlevend èn gericht op de  juiste behandeling!"

Klachten? 
Als u niet tevreden bent over de behandeling dan is de eerste stap om dit te bespreken met mij. Samen komen we waarschijnlijk tot een passende oplossing. Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u zich wenden tot Klacht & Company, via nip@klachtencompany.nl. Zie voor meer informatie:  Klachten-en-geschillenreglement-Wkkgz-NIP2023.pdf of https://psynip.nl/clienteninformatie/klachten/.
 
E-mailen
Bellen
Map
Info